Treća dob

Stariji sugrađani zaslužuju pažnju i brigu svih nas a posebno institucija Grada. Kvalitetno provođenje vremena, sadržaji koji ispunjavaju vrijeme u druženju sigurno su jedan od načina na koji možemo pomoći starijima. No osim toga potrebno je razmisliti i o pomoći u svakodnevnim potrebama, posebice osobama koje žive same ili ne mogu više same obavljati sve zadatke. Od gerontodomaćica, pomoći u dostavi i obilasku starijih osoba do stvaranja uvjeta za fizikalnu terapiju i sportske aktivnosti za umirovljenike. Posebnu pozornost treba posvetiti obilasku starijih na selima. Palijativna skrb za osobe i obitelji u najtežim trenutcima života treba ju biti dostupni svim našim sugrađanima.

Edukacije i pomoć u korištenju modernih servisa poput e-građanin i sličnih omogućiti će našim sugrađanima dostupnije administrativne usluge za koje neće morati odlaziti iz Cresa.

Dom za starije i nemoćne osobe za koje postoje i javne i privatne inicijative podržati ćemo, uz pomoć radu postojećem prostoru doma u vlasništvu samostana Sv. Petra. Međutim, trebamo prije svega omogućiti kvalitetno starenje u vlastitom domu, u domu u kojem su neki od naših sugrađana proveli cijeli svoj život.