Gradska uprava

Gradsku upravu vidimo kao servis građanima, udrugama, institucijama i gospodarstvu. Gradska uprava mora biti malobrojna i stručna, motivirana i odgovorna. Mora biti spremna davati potporu u promišljanju, planiranju i donošenju odluka. Administrativni poslovi, rješavanje predmeta i priprema gradskih odluka moraju biti izvršeni brzo i profesionalno. Svi građani pri tome trebaju imati isti prioritet.

Transparentnost proračuna nam je izuzetno važna pa ćemo omogućiti uvid u proračun svim građanima, koristeći digitalnu infrastrukturu. Grad koji svim svojim građanima pruža brzu i stručnu uslugu nema im što skrivati.

Digitalizacija poslovanja gradske uprave bit će jedan od prioriteta jer građani imaju pravo uvida u stanje svog predmeta, a digitalizacijom i praćenjem rješavanja predmeta i projekata, izbjeći ćemo dugotrajno odgovaranje (ili čak neodgovaranje) na zahtjeve građana.

Novi katastarski plan Cresa koji je u dugogodišnjem čekanju treba dovršiti te realizirati registar nekretnina Grada Cresa kako bi se kvalitetno upravljalo prostorom i zapuštenom gradskom imovinom, u svrhu stvaranja novih vrijednosti i radnih mjesta, rješavanja infrastrukture i omogućavanja rješavanja stambenih problema.

Odluke u vijeću donosit ćemo u dva čitanja, kad je god to moguće, kako bismo svim vijećnicima dali mogućnost davanja doprinosa i izražavanja mišljenja. Važno je vratiti dignitet gradskom parlamentu i omogućiti da svi građani mogu putem svojih predstavnika odlučivati o zajedničkim stvarima. Ne moramo se uvijek slagati i misliti isto, ali moramo jasnim argumentima zastupati one koji su nas u vijeće postavili – naše sugrađane.


Ispis   E-mail

Informacije

NEKE FOTOGRAFIJE SU SAMO PRIMJERI.

Stranica kandidata za gradonačelnika Grada Cresa i liste Unije Kvarnera za Gradsko vijeće Grada Cresa.

Sva prava pridržana.

Uključi se!

Upiši svoj e-mail kako bi ti mogli slati najnovije vijesti i objave!