Donesena odluka o lokalnim izborima

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku koja stupa na snagu 15. travnja.

Izbori će se održati 16. svibnja.

U roku od 14 dana kandidati za gradonačelnika i nezavisne liste trebaju prikupiti dovoljan broj potpisa za kandidaturu a političke stranke i koalicije predložiti kandidacijske liste.

Ispis